77 lượt xem

Top 20 Luật ban hành quyết định hành chính 2022 được người dùng đánh giá cao nhất

Blogdainghia.com là website chuyên tổng hợp và liệt kê các bài viết liên quan đến Luật ban hành quyết định hành chính 2022 mà chúng tôi chia sẻ dưới đây. Hi vọng sẽ giúp bạn có những lựa chọn phù hợp nhất và có được những thông tin hữu ích nhất cho mình.

1.VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH | PHÁP LUẬT VIỆT NAM

Tác giả: thuvienphapluat.vn
Xếp hạng: 3(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 277774
Xếp hạng Google: 10
Số lượng nhân viên: 205
Doanh Thu ước tính: 690759
Tối Ưu Người Dùng: 94
Tóm tắt: luật, văn bản pháp luật mới ban hành, văn bản mới, điều luật mới, … Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội …

2.QUYẾT ĐỊNH MỚI BAN HÀNH – Thư viện pháp luật

Tác giả: thuvienphapluat.vn
Xếp hạng: 1(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 307547
Xếp hạng Google: 5
Số lượng nhân viên: 466
Doanh Thu ước tính: 892918
Tối Ưu Người Dùng: 96
Tóm tắt: Quyết định 1261/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Xem thêm: Top 18 cris phan được đánh giá cao nhất – https://blogdainghia.com

3.Thông tư 03/2022/TT-BTP Hướng dẫn việc đánh giá tác động của …

Tác giả: vbpl.vn
Xếp hạng: 1(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 7 năm
Traffic Tháng: 2224701
Xếp hạng Google: 3
Số lượng nhân viên: 499
Doanh Thu ước tính: 214523
Tối Ưu Người Dùng: 82
Tóm tắt: Thông tư 03/2022/TT-BTP Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, …

4.Văn bản quy phạm pháp luật ban hành và lấy ý kiến trong tháng 03 …

Tác giả: bocongan.gov.vn
Xếp hạng: 2(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 2099682
Xếp hạng Google: 2
Số lượng nhân viên: 443
Doanh Thu ước tính: 670270
Tối Ưu Người Dùng: 81
Tóm tắt: Sử dụng kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong CAND làm tiêu chí trong đánh giá, bình xét và tính điểm phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc hằng năm …

Xem thêm: Top 20 phim harry potter được đánh giá cao nhất – https://blogdainghia.com

5.Thẩn quyền huỷ bỏ văn bản hành chính [Quy định 2022] – Luật ACC

Tác giả: accgroup.vn
Xếp hạng: 3(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 7 năm
Traffic Tháng: 146636
Xếp hạng Google: 3
Số lượng nhân viên: 369
Doanh Thu ước tính: 623307
Tối Ưu Người Dùng: 80
Tóm tắt: Để hiểu rõ hơn về vấn đề thẩm quyền hủy bỏ văn bản hành chính mời quý khách theo dõi bài viết dưới đây để biết rõ thêm thông tin chi tiết. Tham quyen huy bo van …

6.Văn bản chính sách mới – Bộ Tư pháp

Tác giả: moj.gov.vn
Xếp hạng: 4(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 1195122
Xếp hạng Google: 1
Số lượng nhân viên: 271
Doanh Thu ước tính: 535612
Tối Ưu Người Dùng: 91
Tóm tắt: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao. Nghị định này có hiệu lực thi …

Xem thêm: Top 20 flop là gì được đánh giá cao nhất – https://blogdainghia.com

7.Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng … – Kon Tum

Tác giả: www.kontum.gov.vn
Xếp hạng: 1(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 8 năm
Traffic Tháng: 2257192
Xếp hạng Google: 3
Số lượng nhân viên: 105
Doanh Thu ước tính: 250311
Tối Ưu Người Dùng: 94
Tóm tắt: 18 thg 6, 2022 · Trong tháng 5/2022, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 07 Nghị định của Chính phủ và 03 Quyết …

8.Cho phép cấp xã ban hành văn bản quy phạm pháp luật – Sở Nội vụ

Tác giả: sonoivu.phutho.gov.vn
Xếp hạng: 5(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 518754
Xếp hạng Google: 1
Số lượng nhân viên: 77
Doanh Thu ước tính: 486850
Tối Ưu Người Dùng: 86
Tóm tắt: Sáng nay, 22/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy … đơn vị hành chính tương đương; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định …

9.Quy định mới về đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề …

Tác giả: sotp.langson.gov.vn
Xếp hạng: 3(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 2783789
Xếp hạng Google: 2
Số lượng nhân viên: 454
Doanh Thu ước tính: 114077
Tối Ưu Người Dùng: 99
Tóm tắt: 20 thg 4, 2022 · Ngày 10 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư … hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và …

10.Cách áp dụng văn bản quy phạm pháp luật để xử phạt đối với hành …

Tác giả: sotp.thainguyen.gov.vn
Xếp hạng: 4(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 618521
Xếp hạng Google: 5
Số lượng nhân viên: 406
Doanh Thu ước tính: 580276
Tối Ưu Người Dùng: 82
Tóm tắt: 21 thg 4, 2022 · Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử …

1.Chi tiết văn bản ban hành – UBND tỉnh Nghệ An

Tác giả: www.nghean.gov.vn
Xếp hạng: 5(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 8 năm
Traffic Tháng: 2085541
Xếp hạng Google: 2
Số lượng nhân viên: 411
Doanh Thu ước tính: 622092
Tối Ưu Người Dùng: 97
Tóm tắt: Trích yếu nội dung, Công văn về việc triển khai thi hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh …

2.Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm …

Tác giả: www.vksndtc.gov.vn
Xếp hạng: 2(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 577104
Xếp hạng Google: 10
Số lượng nhân viên: 407
Doanh Thu ước tính: 458571
Tối Ưu Người Dùng: 82
Tóm tắt: 18 thg 8, 2022 · Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. … quy định thì áp dụng theo pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính …

3.Sáu luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022 – Báo điện tử Chính phủ

Tác giả: baochinhphu.vn
Xếp hạng: 1(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 8 năm
Traffic Tháng: 1874188
Xếp hạng Google: 9
Số lượng nhân viên: 122
Doanh Thu ước tính: 733935
Tối Ưu Người Dùng: 91
Tóm tắt: 1 thg 1, 2022 · Trong khi đó, luật hiện hành vừa quy định nguyên tắc một người thực … phạm hành chính như: Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, …

4.Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành …

Tác giả: laichau.gov.vn
Xếp hạng: 2(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 202800
Xếp hạng Google: 3
Số lượng nhân viên: 372
Doanh Thu ước tính: 190831
Tối Ưu Người Dùng: 99
Tóm tắt: 4 thg 3, 2022 · Số hiệu, 287/QĐ-UBND, Cơ quan ban hành ; Phạm vi, Ngày ban hành ; Ngày hiệu lực, 04/03/2022, Trạng thái ; Loại tài liệu, Quyết định, Người ký ; Tài …

5.Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử …

Tác giả: sotnmt.tayninh.gov.vn
Xếp hạng: 3(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 1912577
Xếp hạng Google: 1
Số lượng nhân viên: 364
Doanh Thu ước tính: 279018
Tối Ưu Người Dùng: 85
Tóm tắt: 3 thg 8, 2022 · Nghị định số 45/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/08/2022 nhằm kịp thời hướng dẫn Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, …

6.Các trường hợp phải hủy bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Tác giả: stp.binhthuan.gov.vn
Xếp hạng: 2(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 2227702
Xếp hạng Google: 5
Số lượng nhân viên: 253
Doanh Thu ước tính: 442830
Tối Ưu Người Dùng: 94
Tóm tắt: 11 thg 1, 2022 · Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định … Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

7.Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên …

Tác giả: snnptnt.binhdinh.gov.vn
Xếp hạng: 1(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 581708
Xếp hạng Google: 2
Số lượng nhân viên: 244
Doanh Thu ước tính: 639056
Tối Ưu Người Dùng: 81
Tóm tắt:

8.Các nội dung liên quan đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính …

Tác giả: stp.thuathienhue.gov.vn
Xếp hạng: 2(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 7 năm
Traffic Tháng: 336713
Xếp hạng Google: 10
Số lượng nhân viên: 192
Doanh Thu ước tính: 593862
Tối Ưu Người Dùng: 83
Tóm tắt: Ngày cập nhật 05/07/2022. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng quy định pháp luật là một trong những yêu cầu quan trọng của việc thiết lập hồ sơ xử …

9.Văn bản – Bộ Xây dựng

Tác giả: moc.gov.vn
Xếp hạng: 1(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 776725
Xếp hạng Google: 5
Số lượng nhân viên: 335
Doanh Thu ước tính: 658091
Tối Ưu Người Dùng: 93
Tóm tắt: Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ: Về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. 1469/QĐ-BXD. 31/12/2021.

10.Trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban …

Tác giả: www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn
Xếp hạng: 5(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 2045262
Xếp hạng Google: 8
Số lượng nhân viên: 393
Doanh Thu ước tính: 243507
Tối Ưu Người Dùng: 88
Tóm tắt: 6 thg 5, 2022 · (Khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật … định số 33/2021/NĐ-CP và Điều 41 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND).

Với những thông tin trên liên quan đến Luật ban hành quyết định hành chính 2022 được chúng tôi chọn lựa từ những trang thông tin chính thống và đáng tin cậy nhất. Hi vọng nó sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích và có được nhiều sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn dành cho Blogdainghia.com.
[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="BẠN NÊN XEM CÁC BÀI VIẾT HAY VÀ MỚI NHẤT TẠI ĐÂY"]

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *