219 lượt xem

Sáu câu đố về Truyện Kiều?

Là nhà thơ to của dân tộc, ông nhằm lại di tích văn chương đồ sộ với những tác phẩm kiệt xuất, vượt trội nhất là “Truyện Kiều”.

Theo những nhà tìm tòi vãn văn học, tiếng Việt là thành tựu to nhất của văn hóa truyền thống người Việt, góp thêm phần trọng điểm vào việc giữ lại và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc. Truyện Kiều là một siêu phẩm kết tinh của văn hóa truyền thống tiếng Việt.

Câu 1: Ai là tác giả Truyện Kiều?

a. Nguyễn Dữ

b. Nguyễn Gia Thiều

c. Nguyễn Du

Lê Nam – Tổng hợp