69 lượt xem

Top 19 Viết chương trình tìm các số có 3 chữ số mà tổng lập phương của 3 chữ số bằng chính số đó được người dùng đánh giá cao nhất

Blogdainghia.com là website chuyên tổng hợp và liệt kê các bài viết liên quan đến Viết chương trình tìm các số có 3 chữ số mà tổng lập phương của 3 chữ số bằng chính số đó mà chúng tôi chia sẻ dưới đây. Hi vọng sẽ giúp bạn có những lựa chọn phù hợp nhất và có được những thông tin hữu ích nhất cho mình.

1.Thuật toán tìm số 3 chữ số mà tổng lập phương các số bằng chính nó

Tác giả: diendan.congdongcviet.com
Xếp hạng: 2(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 2225621
Xếp hạng Google: 10
Tóm tắt:

2.Viết chương trình liệt kê tất cả các số N có 3 chữ số bằng tổng lập …

Tác giả: nguyenvandungvn.weebly.com
Xếp hạng: 3(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 7 năm
Traffic Tháng: 2125644
Xếp hạng Google: 8
Tóm tắt: 10 thg 11, 2018 · #include<stdio.h> #include<conio.h> int main() { void clrscr(); int a, b, c, t, i,j = 0; int d[5]; for(i = 100; i < 999; i++)

Xem thêm: Top 19 tinh dầu lợi an có tốt không được đánh giá cao nhất – https://blogdainghia.com

3.Lập trình Pascal: Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho …

Tác giả: baikiemtra.com
Xếp hạng: 2(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 435812
Xếp hạng Google: 6
Tóm tắt: 8 thg 12, 2019 · Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho tổng các lập phương của các chữ số thì bằng chính số đó ( = a3+ b3+ c3). Program TIM_SO; Uses crt …

4.Viết chương trình tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho … – Toploigiai

Tác giả: toploigiai.vn
Xếp hạng: 1(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 5 năm
Traffic Tháng: 929498
Xếp hạng Google: 9
Tóm tắt: 16 thg 12, 2021 · Viết chương trình tìm tất cả các số có 3 chữ số sao cho tổng tất cả các chữ số bằng tích của chúng. VD: a+b+c = a*b*c … Program bt5_18; Var a,b, …

Xem thêm: Cách Tẩy/Vệ sinh Lồng Giặt Bằng Bột Tẩy Vệ Sinh Đúng Cách

5.Việt chương trình tìm tất cả những số có 3 chữ số mà nó bằng tổng …

Tác giả: biquyetxaynha.com
Xếp hạng: 5(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 8 năm
Traffic Tháng: 2591568
Xếp hạng Google: 2
Tóm tắt: Bài 1: Cho 4 chữ số: 0, 2, 3, 5. Hãy lập tất cả các số mà mỗi số có đủ 4 chữ số đã cho. Tính tổng.Bài 2: Cho 4 …

6.Lập trình các số có ba chữ số với điều kiện giá trị của số đó bằng …

Tác giả: hoc247.net
Xếp hạng: 2(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 2986220
Xếp hạng Google: 9
Tóm tắt: Program bai1;. uses crt;. var a,b,c,i: integer;. begin. clrscr;. for i:= 100 to 999 do. begin. a:= i div 100;. b:= (i div 10 ) mod 10;. c:= i mod 10;.

Xem thêm: Từ A đến Z giải pháp trồng rau trong thùng xốp luôn tươi xanh

7.Tìm các số nguyên dương có 3 chữ số bằng tổng lập phương 3 chữ …

Tác giả: dothanhspyb.com
Xếp hạng: 4(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 1709558
Xếp hạng Google: 9
Tóm tắt:

8.tìm số có 3 chữ số mà số đó bằng lập phương của tổng 3 chữ … – Olm

Tác giả: olm.vn
Xếp hạng: 2(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 5 năm
Traffic Tháng: 2301042
Xếp hạng Google: 2
Tóm tắt: Gọi số đó là abc (a khác 0; a; b; c là chữ số). Theo bài cho: abc = (a+ b + c)3. Ta có 100 < abc < 1000 => 100 < (a + b + c)3 < 1000 => 4 < a+ b + c < 10.

Xem thêm: Cách nấu bột ăn dặm đến bé 6 tháng tuổi dinh dưỡng

9.1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải giành cho SV – Tinhte

Tác giả: tinhte.vn
Xếp hạng: 5(3 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 973880
Xếp hạng Google: 2
Tóm tắt: Bước 1: tải phần mềm lập trình trên website như notepad++, turbo c, dev C, Code block, visual studio… Bước 2. Mở phần mềm ra, đặt các thông số phù hợp và …

1.Bài 2: Biến và Kiểu dữ liệu trong C – Tìm ở đây

Tác giả: timoday.edu.vn
Xếp hạng: 3(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 5 năm
Traffic Tháng: 2493355
Xếp hạng Google: 10
Tóm tắt: Trước đây, các lập trình viên phải viết chương trình theo ngôn ngữ máy gồm … Số các chữ số chính xác mà kiểu dữ liệu float hoặc double có thể lưu trữ tùy …

2.MATCH (Hàm MATCH) – Microsoft Support

Tác giả: support.microsoft.com
Xếp hạng: 4(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 6 năm
Traffic Tháng: 1138575
Xếp hạng Google: 5
Tóm tắt: Các giá trị trong đối số lookup_array có thể được sắp theo bất kỳ trật tự nào. -1. Hàm MATCH tìm kiếm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó lớn hơn hoặc bằng …

3.Sử dụng Excel làm máy tính tay của bạn – Microsoft Support

Tác giả: support.microsoft.com
Xếp hạng: 3(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 3
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 346072
Xếp hạng Google: 7
Tóm tắt: Thay vào đó, hãy dùng toán tử trừ (-) trong một công thức; Ví dụ: = 8-3 + 2-4 + 12. Hoặc, bạn có thể sử dụng dấu trừ để chuyển đổi số thành giá trị âm của …

4.[PDF] một số bài tập pascal dành cho học sinh giỏi tin 8

Tác giả: nguyendu.pgdtamky.edu.vn
Xếp hạng: 2(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 1639031
Xếp hạng Google: 7
Tóm tắt: 10 thg 2, 2020 · các số từ 0 đến n có phải là số chính phương không, bằng câu lệnh for … to … do. b. Chương trình tham khảo: Program CP;. Var i:longint;. Begin.

5.Pi – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org
Xếp hạng: 2(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 7 năm
Traffic Tháng: 1548053
Xếp hạng Google: 7
Tóm tắt: Hằng số này có giá trị xấp xỉ bằng 3,14. … Các ứng dụng khoa học thông thường yêu cầu không quá 40 chữ số của π, do đó động lực của những tính toán này …

6.Bài tập C++ có lời giải/Một số bài tập nâng cao – Wikibooks

Tác giả: vi.wikibooks.org
Xếp hạng: 4(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 1645317
Xếp hạng Google: 10
Tóm tắt: Hãy xác định tổng lượng nước của các hồ ở từng ngày trong t ngày (ngày 0, ngày 1, ngày 2,……., ngày t). Input, Output. 10 5 17 3 22 5 19 5 17 5 13 4 20 2

7.Bài tập C++ VÒNG LẶP – Wikibooks tiếng Việt

Tác giả: vi.wikibooks.org
Xếp hạng: 2(4 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 4
Website được thành lập: 9 năm
Traffic Tháng: 2809436
Xếp hạng Google: 1
Tóm tắt: Viết chương trình in ra N hàng của tam giác Pascal. Viết chương trình in ra tất cả các ký tự có mã ASCII từ M đến N. Cho 4 chữ số 1, 2, 3 và …

8.100 bài tập Turbo Pascal danh cho học sinh lớp 8

Tác giả: hoasenschool.edu.vn
Xếp hạng: 4(5 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 8 năm
Traffic Tháng: 866283
Xếp hạng Google: 3
Tóm tắt: Ví dụ: 6 có các ước nhỏ hơn nó là 1, 2, 3. Tổng là 1 + 2 + 3 = 6. Viết chương trình xét xem một số n được nhập từ bàn phím có phải là số hoàn chỉnh …

9.Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n bằng C / C++

Tác giả: freetuts.net
Xếp hạng: 4(2 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 1
Xếp hạng cao nhất: 5
Website được thành lập: 10 năm
Traffic Tháng: 2291118
Xếp hạng Google: 8
Tóm tắt: Bài tập viết chương trình tìm chữ số lớn nhất trong số nguyên dương n bằng C / C++. Để hiểu được bài bài các bạn cần có kiến thức cơ bản về C và C++.

10.[PDF] ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tác giả: daihoctantrao.edu.vn
Xếp hạng: 5(1 lượt đánh giá)
Xếp hạng thấp nhất: 2
Xếp hạng cao nhất: 3
Website được thành lập: 7 năm
Traffic Tháng: 1992084
Xếp hạng Google: 2
Tóm tắt: x + y đƣợc đọc là x cộng y và kết quả đó gọi là tổng của x và y. … 3) Phép chia thông thƣờng các số là phép toán hai ngôi trên các tập *.

Với những thông tin trên liên quan đến Viết chương trình tìm các số có 3 chữ số mà tổng lập phương của 3 chữ số bằng chính số đó được chúng tôi chọn lựa từ những trang thông tin chính thống và đáng tin cậy nhất. Hi vọng nó sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích và có được nhiều sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn dành cho Blogdainghia.com.
[related_posts_by_tax posts_per_page="4" title="BẠN NÊN XEM CÁC BÀI VIẾT HAY VÀ MỚI NHẤT TẠI ĐÂY"]

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *